De European Resuscitation Council

De European Resuscitation Council (ERC) geeft -net als de Hartstichting- richtlijnen uit inzake reanimatie, maar dan meer op Europees niveau.

Daarnaast wordt elke nieuwe cursist aangemeld bij de ERC.
Zo wordt vastgelegd dat de cursist beschikt over een erkend Europees certificaat. 


 Naar de website van de ERC