19-06-2019
Medicijn stimuleert helper-eiwitten die hartspiercel gezond houden

Wetenschappers van het Amsterdam UMC, VUmc hebben ontdekt dat hartspiercellen dankzij een geneesmiddel tegen maagzweren meer helper-eiwitten aanmaken, die de hartspiercel gezond houden. Deze helper-eiwitten kunnen de hartspiercel beschermen tegen boezemfibrilleren, een onregelmatige en vaak zeer snelle hartslag. De onderzoekers zien deze ontdekking als een eerste stap naar een nieuwe behandeling tegen boezemfibrilleren. De Hartstichting steunt het onderzoek. Lees verder....