Voorbeeld certificaat docent BLS Full instructor. Doelstelling van de Stichting Reanimatieonderwijs West-Friesland en Omstreken

Uitgangspunt van onze stichting is laagdrempelig reanimatieonderwijs te realiseren zonder winstoogmerk. Wij werken daarom met vrijwilligers. Onze docenten - die uiteraard ook op vrijwilligersbasis actief zijn - zijn allemaal  NRR ERC -gecertificeerd/geregistreerd en gekwalificeerd. 


Wie zijn wij?

Peter Renshoff  Peter Renshoff  
 
  - Bestuurslid
  - Voorzitter

 
  - Cursusorganisator Hoorn

  - Docent

Lis Willemse Lis Willemse
 
  - Bestuurslid
  - 
Penningmeester                                    

Jeanet Glas  Jeanet Glas 
 
  Bestuurslid 
  - Secretaris

 
  - Docent
Beb Renshoff  Bep Renshoff
 

  - Cursusadministratie Hoorn
  - Communicatie

Nick Kouw Nick Kouw
 

  - Docent
Janwillem Heideman  Janwillem Heideman
 
  - Docent