Doelstelling van de Stichting Reanimatieonderwijs West-Friesland en omstreken

Uitgangspunt van onze stichting is laagdrempelig reanimatieonderwijs te realiseren zonder winstoogmerk. Wij werken daarom met vrijwilligers.
Onze docenten - die uiteraard ook op vrijwilligersbasis actief zijn - zijn allemaal  NRR ERC -gecertificeerd/geregistreerd en gekwalificeerd. 


 Wie zijn wij?

Nick Kouw Nick Kouw

 
  - Bestuurslid
  - Voorzitter

 
  - Cursusorganisator

  - Docent
  - Cursusadministratie

Yvonne van Gelderen Yvonne van Gelderen
 
  - Bestuurslid 

  - Penningmeester
 
  - Financiële administratie
  - Contentmanager
                               

Jeanet Glas  Jeanet Glas 
 
  Bestuurslid 
  - Secretaris

 
  - Docent
Pim van Gelderen  Pim van Gelderen

  - Bestuurslid

  - Webmanager
  - Administratie
Peter Renshoff  Peter Renshoff
  
  - Docent
Jan Willem Heideman  Jan Willem Heideman
 
  - Docent - docent

info volgt snel
   - docent

  info volgt snel

 
  Ook hier staan en 
  docent worden bij ons?

  - docent

  neem contact met ons op