Voor EHBO- en BHV cursussen is er een landelijk protocol opgesteld om EHBO- en BHV cursussen te kunnen geven in de 1,5 meter samenleving.
Dit landelijk protocol is opgesteld door het NIBHV, het Oranje Kruis, het Rode Kruis, de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de brancheorganisatie BVBN.

Doelstelling van het protocol is om veilig te kunnen werken met het praktijkonderwijs van BHV- EHBO- en reanimatiecursussen binnen de RIVM richtlijnen.

Uitgangspunten

De veiligheid van cursisten en personeel staat te allen tijde voorop. 
De focus van dit protocol is gericht op hygiëne- en veiligheidsmaatregelen rondom Covid-19. Dit protocol stelt een kader op hoofdlijnen.
Opleidingsinstituten en instructeurs conformeren zich hieraan, maar zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking op detailniveau.
De eisen met betrekking tot de toets en eindtermen van certificerende instellingen binnen de branche van BHV-, EHBO-, reanimatie- en veiligheidscursussen blijven van kracht.

 Wij werken volgens het protocol voor veiligheidscursussen en examens van het NIBHV en het RIVM.

De richtlijnen van het RIVM zijn en blijven leidend voor iedereen: instructeurs, medewerkers en cursisten.