Dit privacystatement betreft de verwerking van persoonsgegevens via  www.reanimatie-westfriesland.nl, verder genoemd ‘Website’. In dit document informeren wij u tevens over het gebruik van cookies op de Website. 


Privacyverklaring.

1. Verantwoordelijke

De Stichting Reanimatieonderwijs West-Friesland en omstreken (hierna: de Stichting) is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Privacywetgeving (AVG).

Stichting Reanimatieonderwijs West-Friesland en omstreken.
p/a Waterradmolen 76
1703PG Heerhugowaard (NH)
Tel: +31 - 06 83 698 418 werkdagen van 09.00 en 17.00 uur;
 mail:  klik hier.

De Stichting respecteert de privacy van alle bezoekers aan onze Website. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de Website en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, te weten een contactformulier en een mogelijkheid tot inschrijving of deelname aan een cursus.

Via deze Website verzamelde persoonsgegevens worden conform de Privacywetgeving verwerkt. Middels dit privacystatement wil de Stichting u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens via onze Website. Neem voor vragen gerust contact met ons op.

2. Welke gegevens verzamelen wij?

De Stichting verzamelt in principe geen persoonsgegevens, tenzij u deze aan ons verstrekt via het contact- en of aanmeldformulier op deze Website.
In deze gevallen verzamelen wij uitsluitend de volgende persoonsgegevens:

2.1 Voor de inschrijving voor een nieuwe- of herhalingscursus door middel van de aanmelding in de Webwinkel zijn de volgende persoonsgegevens noodzakelijk:

  • voorvoegsel
  • voor- en achternaam
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • geboortedatum
  • geslacht/gender
  • straat - postcode - woonplaats - land

Daarnaast kunt u gewenste cursusdatum aangeven en indien u al een diploma heeft behaald, wanneer dit was (datum) en/of wanneer de laatste herhaling (datum) was die u heeft gevolgd.


2.2. Om contact met ons te krijgen, door middel van het contactformulier op deze Website of in onze Webwinkel.

  • voorvoegsel
  • voor- en achternaam
  • e-mailadres en/of telefoonnummer


3. Cookies

Deze Website maakt daarnaast gebruik van cookies. In sommige gevallen stelt de wet cookiegebruik gelijk met de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens die door middel van de cookies op onze Website zijn verzameld worden alleen gebruikt voor het leveren van de diensten op deze Website en voor analytische doeleinden. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, zie ons cookiestatement onder nummer 10.

4. Waarvoor worden de op www.reanimatie-westfriesland.nl verzamelde persoonsgegevens gebruikt?

De persoonsgegevens die wij via onze Website verzamelen worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Wij zullen deze gegevens die u middels het invullen en opsturen van het contact-/aanmeldformulier aan ons verstrekt, gebruiken voor het registreren van uw inschrijving voor een cursus. Wanneer uw inschrijving is bevestigd zullen wij de gegevens gebruiken om de inschrijving te finaliseren, contact met u op te nemen, vragen te beantwoorden en om een diploma te vervaardigen na voltooiing van een cursus.

5. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een cursus worden uw gegevens bewaard zo lang zij noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten of voor zo lang wij een dienstrelatie met u hebben. Na afloop van deze dienstrelatie worden uw persoonsgegevens maximaal drie jaar in identificeerbare vorm en daaropvolgend maximaal vijf jaar in geanonimiseerde vorm bewaard.

6. Worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

De Stichting hecht veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

7. Worden mijn persoonsgegevens verstrekt aan derden?

De Stichting zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. De Stichting zal uw persoonsgegevens ook niet verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten en behoudens de gevallen wanneer wij gebruik maken van bewerkers of derden-dienstverleners.

8. Derden-dienstverleners

De Stichting kan gebruik maken van derden voor het verlenen van bepaalde diensten, bijvoorbeeld een extern ingehuurde trainer.

9. Waar kan ik een verzoek indienen om mijn persoonsgegevens in te zien?

U kunt een verzoek tot inzage in de door de Stichting via haar Website over u verzamelde persoonsgegevens indienen door het sturen van een e-mail (klik hier). Ter controle van uw identiteit vraagt de Stichting u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw pasfoto en BSN onzichtbaar zijn gemaakt. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u de Stichting verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen.

Dit beleid is opgesteld in april 2017 en voor het laatst gewijzigd in september 2017. Wanneer de Stichting wijzigen doorvoert in de manier waarop met de via deze Website verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via een wijziging in het privacystatement bekend worden gemaakt. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen via e-mail. 

Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 25 november 2021.10. Cookiestatement

In dit deel van het document willen wij u informeren over het gebruik van cookies op de Website. Het betreft meer specifiek het gebruik van cookies op het domein   www.reanimatie-westfriesland.nl

Zoals de meeste websites, gebruikt ook onze Website technologieën die kleine databestanden plaatsen op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Door deze kleine bestandjes kunnen wij bepaalde informatie over u onthouden, zoals uw taalinstellingen, maar ook bepaalde informatie voor analytische doeleinden opslaan. De Website maakt alleen gebruik van cookies voor technische en analytische doeleinden. Omdat de cookies die wij plaatsen “geen of slechts geringe” inbreuk op de privacy maken, vragen wij niet om uw toestemming.

Voor meer informatie over cookies en soortgelijke technologieën in het algemeen, raadpleeg deze website  http://www.allaboutcookies.org

Wanneer u het gebruik van cookies niet wilt toestaan, danwel bepaalde cookies wilt verwijderen, kunt u gebruik maken van de hulpmiddelen die in de meeste commerciële browsers beschikbaar zijn. De voorkeuren zullen voor elke browser die u gebruikt apart moeten worden ingesteld en verschillende browsers bieden verschillende functionaliteiten en opties.

De cookies die wij op deze website gebruiken zijn:

Technische cookies 
Technische cookies zijn nodig om deze site correct te laten werken. Denk daar bij o.a. aan (indien van toepassing) het bijhouden van de inlogstatus, en de sessie-id’s. Daarnaast zijn er kleine sessiesettings zoals ‘site-taal’ welke op dit moment NL is. Ook de interne statistieken van het sitebezoek worden door middel van cookies bijgehouden.

Op onze website tonen we video's en andere content die je via een button kunt promoten en delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen social-media-bedrijven, zoals Twitter, Facebook, YouTube en Google, cookies, zodat ze jou kunnen herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt. Voor meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen.


Naar de privacy verklaringen van bijvoorbeeld:
 
Twitter 
  Facebook 
  LinkedIn 
  Youtube11. Google & Cookies

 Google
De Stichting gebruikt de informatie van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de Website en om de gebruikerservaring te verbeteren. We volgen hierin de handleiding Privacyvriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat we Google hebben geïnstrueerd om de laatste drie cijfers van uw IP-adres te verwijderen. (zie : voorbeeldcode anoniem maken

Daarnaast heeft de Stichting een verwerkersovereenkomst met Google Inc. gesloten. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. De beperkte informatie die door het gebruik van Google Analytics wordt gedeeld met Google wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU/US Privacy Shield, waardoor een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens wordt gewaarborgd. 


Hoe kunt u zelf bepalen welke informatie naar Google wordt verzonden?
Voor meer informatie over hoe Google de data gebruikt en hoe deze beheerd kan worden klikt uw op de link hieronder. 
 https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/

- Enkele Google site's betreffende (Internet)veiligheid en technische termen

- Google veiligheidscentrum 
 https://www.google.nl/intl/nl/safetycenter/

-
 Google veiligheidscentrum (o.a. uitleg technische termen)
 https://www.google.nl/intl/nl/safetycenter/resources/ 

- Google browser ad-on Opt-Out Google analytics 
 https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Voor vragen over ons privacy- en/of cookiestatement kunt u altijd contact met ons opnemen.

Dit cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 26 maart 2018.