De Stichting Reanimatieonderwijs West-Friesland en omstreken (hierna: de Stichting) is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Privacywetgeving (AVG).

Adres van de stichting
Stichting Reanimatieonderwijs West-Friesland en omstreken.
p/a Waterradmolen 76
1703PG Heerhugowaard (NH)
Tel: +31 - 06 83 698 418 werkdagen van 09.00 en 17.00 uur;
mail:  klik hier.

De Stichting respecteert de privacy van alle bezoekers aan onze Website. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de Website en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, te weten een contactformulier en een mogelijkheid tot inschrijving of deelname aan een cursus.

Via deze Website verzamelde persoonsgegevens worden conform de Privacywetgeving verwerkt. Middels dit privacystatement wil de Stichting u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens via onze Website. Neem voor vragen gerust contact met ons op.


De Stichting verzamelt in principe geen persoonsgegevens, tenzij u deze aan ons verstrekt via het contact- en of aanmeldformulier op deze Website.
In deze gevallen verzamelen wij uitsluitend de volgende persoonsgegevens:

2.1 Voor de inschrijving voor een nieuwe- of herhalingscursus door middel van de aanmelding in de Webwinkel zijn de volgende persoonsgegevens noodzakelijk:

  • voorvoegsel
  • voor- en achternaam
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • geboortedatum
  • geslacht/gender
  • straat - postcode - woonplaats - land

Daarnaast kunt u gewenste cursusdatum aangeven en indien u al een diploma heeft behaald, wanneer dit was (datum) en/of wanneer de laatste herhaling (datum) was die u heeft gevolgd.


2.2. Om contact met ons te krijgen, door middel van het contactformulier op deze Website/Webwinkel.

  • voorvoegsel
  • voor- en achternaam
  • e-mailadres en/of telefoonnummer

Deze Website maakt daarnaast gebruik van cookies. In sommige gevallen stelt de wet cookiegebruik gelijk met de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens die door middel van de cookies op onze Website zijn verzameld worden alleen gebruikt voor het leveren van de diensten op deze Website en voor analytische doeleinden. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, zie ons cookiestatement.

De persoonsgegevens die wij via onze Website verzamelen worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Wij zullen deze gegevens die u middels het invullen en opsturen van het contact-/aanmeldformulier aan ons verstrekt, gebruiken voor het registreren van uw inschrijving voor een cursus. Wanneer uw inschrijving is bevestigd zullen wij de gegevens gebruiken om de inschrijving te finaliseren, contact met u op te nemen, vragen te beantwoorden en om een diploma te vervaardigen na voltooiing van een cursus.

Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een cursus worden uw gegevens bewaard zo lang zij noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten of voor zo lang wij een dienstrelatie met u hebben. Na afloop van deze dienstrelatie worden uw persoonsgegevens maximaal drie jaar in identificeerbare vorm en daaropvolgend maximaal vijf jaar in geanonimiseerde vorm bewaard.

De Stichting hecht veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

De Stichting zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. De Stichting zal uw persoonsgegevens ook niet verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten en behoudens de gevallen wanneer wij gebruik maken van bewerkers of derden-dienstverleners.

De Stichting kan gebruik maken van derden voor het verlenen van bepaalde diensten, bijvoorbeeld een extern ingehuurde trainer.

U kunt een verzoek tot inzage in de door de Stichting via haar Website over u verzamelde persoonsgegevens indienen door het sturen van een email. Ter controle van uw identiteit vraagt de Stichting u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw pasfoto en BSN onzichtbaar zijn gemaakt. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u de Stichting verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen.

Dit beleid is opgesteld in april 2017 en voor het laatst gewijzigd in januari 2024. Wanneer de Stichting wijzigen doorvoert in de manier waarop met de via deze website verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via een wijziging in het privacystatement bekend worden gemaakt. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen via e-mail. 

Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 15 januari 2024.


Cookiestatement

In dit deel van het document willen wij u informeren over het gebruik van cookies op de Website. Het betreft meer specifiek het gebruik van cookies op het domein www.reanimatie-westfriesland.nl. De webwinkel/shop maakt deel uit van dit domein.

Zoals de meeste websites, gebruikt ook onze Website technologieën die kleine databestanden plaatsen op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Door deze kleine bestandjes kunnen wij bepaalde informatie over u onthouden, zoals uw taalinstellingen, maar ook bepaalde informatie voor analytische doeleinden opslaan. De Website maakt alleen gebruik van cookies voor technische en analytische doeleinden. Omdat de cookies die wij plaatsen “geen of slechts geringe” inbreuk op de privacy maken, vragen wij niet om uw toestemming.

Voor meer informatie over cookies en soortgelijke technologieën in het algemeen, raadpleeg deze website  https://www.consumentenbond.nl

Wanneer u het gebruik van cookies niet wilt toestaan, danwel bepaalde cookies wilt verwijderen, kunt u gebruik maken van de hulpmiddelen die in de meeste commerciële browsers beschikbaar zijn. De voorkeuren zullen voor elke browser die u gebruikt apart moeten worden ingesteld en verschillende browsers bieden verschillende functionaliteiten en opties.

De cookies die wij op deze website gebruiken zijn:

Technische cookies 
Technische cookies zijn nodig om deze site correct te laten werken. Denk daar bij o.a. aan (indien van toepassing) het bijhouden van de inlogstatus, en de sessie-id’s. Daarnaast zijn er kleine sessiesettings zoals ‘site-taal’ welke op dit moment NL is. Ook de interne statistieken van het sitebezoek worden door middel van cookies bijgehouden.

Op onze website tonen we video's en andere content die je via een button kunt promoten en delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen social-media-bedrijven, zoals Twitter, Facebook, YouTube en Google, cookies, zodat ze jou kunnen herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt. Voor meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen.


Naar de privacy verklaringen van bijvoorbeeld:
 
Twitter 
  Facebook 
  LinkedIn 
  Youtube


Google en PIWIK-Pro
- Deze cookies werden gebruikt voor Google Analytics, waarmee wij analytische data over de website(s) konden verzamelen, zoals het aantal bezoekers, de duur van een bezoek en de gemiddelde duur per pagina, dit doen we nu met PIWIK Pro. 

Sinds Januari 2024 maken we gebruik van PIWIK.PRO WEB ANALYTICS dit is een gratis dienst ter vervanging van Google Alytics. Deze dienst is volkomen vrij van tracking en de dataset met gegevens worden in ons eigen account opgeslagen en de privacy is compleet overeenkomstig met o.a. de GDPR. Zie ook het PIWIK-Pro Privacy Statement Voor vragen over ons privacy- en/of cookiestatement kunt u altijd contact met ons opnemen.

Dit cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 15-01-2024.